Pěvecký sbor Jaromír

Místní sbor Jaromír má pozoruhodně dlouhou tradici. Jako čistě mužský pěvecký sbor začínal již v roce 1856 a byl založen na podnět občanů Jaroměře. V raných letech ho vedl Josef Hink. Náplní spolku bylo „Pěstování zpěvu vůbec, zvláště pak zpívání čtyřzpěvů a sborů vůbec“ a původně nesl název „Společnost jaroměřských zpěváků“ – jméno Jaromír, podle zakladatele našeho města, přijali za své až roku 1862. V roce 1872 byla založena i dívčí pěvecká jednota se jménem Jarmila, která o pár let později splynula s Jaromírem a sokolským hudebním odborem v jedno. Spolek tak přijal název „Pěvecká a hudební jednota Jaromír“.

Spolek byl mimořádně populární, vystupoval všude, kde se děla nějaká sláva. V roce 1911 např. zvítězil na župním sjezdu v Chlumci nad Cidlinou. Během první světové války nastaly krušné časy, kdy činnost spolku téměř ustala a přišel i o některé členy. Obrat k lepšímu přinesl roku 1921 učitel Jaroslav Novotný, který se ujal vedení sboru. Obnovili svou slávu, přímo pro Jaromír skládali i známí skladatelé jako Josef Bohuslav Foerster a Vítězslav Novák. Tito skladatelé, ale i další zejména Antonín Dvořák, se stali čestnými členy Jaromíra.

Druhá světová válka opět činnost utlumila a sboru chyběli mladí členové. Roku 1951 se spolek přidal do Závodního klubu Juta Jaroměř. V roce 1953 se stal dirigentem Jaromíra i nástrojového souboru pan učitel Jaroslav Voňka, který ve funkci setrval 38 let.

V roce 1956 slavil sbor 100 let. Někteří členové se ale báli, že se soubor po oslavách jubilea rozpadne z důvodu nedostatku nového členstva. Díky bohu se tak nestalo. Sbor dále získával ocenění a jezdil koncertovat nejen v Jaroměři, ale i okolí. V současné době je sboru již 167 let a funguje pod záštitou Městského kulturního střediska Jaroměř. Sbormistrem se po paní Janě Pavlovské stal Vlastimil Kovář, ředitel místní umělecké školy.