Fotoklub MKS

Fotografický klub městského kulturního centra v Jaroměři je skupina nadšených fotografů, kteří se pravidelně setkávají a sdílejí své zkušenosti s fotografií. Klub pořádá průběžně workshopy a kurzy pro všechny zájemce o fotografii.

Historie vzniku

Fotoklub MKS Jaroměř byl založen v roce 1949 během Závodů Antonína Zápotockého, což představovalo jeho počátek ve skromných podmínkách. Klub se postupem času stal důležitou součástí kulturního života v Jaroměři. S podporou vedení závodu a ZV ROH, a také díky obětavosti svých členů, se členská základna klubu i jeho technické vybavení rychle rozrůstaly.

Rozvoj a Spolupráce

Fotoklub MKS Jaroměř postupně vstoupil do spolupráce s dalšími kulturními a vzdělávacími institucemi. Klub začal spolupracovat s místními školami, kde sdílel své znalosti a vášeň pro fotografii s mladými nadějnými fotografy. Tato spolupráce přispěla k obohacení kulturního dění ve městě.

Mapový okruh Český ráj

Klub se také aktivně účastní Mapového okruhu Český ráj, což je soutěžní akce s celostátní působností. Fotoklub MKS Jaroměř se této soutěže účastní již od jejího 10. ročníku a tuto tradici udržuje dodnes. Náš klub tento mapový okruh v poslední době již třikrát vyhrál v soutěži klubů (účastní se v průměru 14 fotoklubů) a dvakrát vyhráli naši členové i soutěž jednotlivců. Byli to Pavel Tomek a Luděk Klíž, který se pravidelně objevoval v první desítce. Vedle toho byl klub a jmenovitě jeho vedoucí zakladatelem i dalšího Ratibořického mapového okruhu, kde rovněž dosahuje velmi pěkných výsledků.

Oslavy 50. výročí

K roku 1999 oslavil klub své padesáté výročí od založení. Tuto významnou událost oslavil pořádáním Mapového okruhu Český ráj a výstavou fotografií svých členů v Městském muzeu. Na této výstavě byly představeny práce současných i bývalých členů klubu např. pana Laurina ‑dlouholetého vedoucího klubu, Nedvěda, Kracíka, Fialy, Šustila, Nováka, Metznera a dalších. To poskytlo pohled do historie klubu a jeho rozvoje. Na této příležitosti klub také udělil čestná uznání několika významným osobnostem klubu. Vedoucí fotoklubu Ing. Josef Podvalský pak od městského zastupitelstva obdržel pamětní medaili města Jaroměře.

Aktuální Činnost a Propagace města

Dnes klub stále aktivně působí ve fotografickém prostředí a přizpůsobil se vývoji digitální fotografie. Členové klubu pravidelně fotí a připravují nové snímky pro různé soutěže. Klub má také aktivní roli v propagaci města Jaroměř. Každý rok připravuje kalendáře, fotografie do vývěsek a vytváří pohlednice s motivy města. Klub se tak stává důležitým kulturním ambasadorem města a jeho okolí.

Poděkování

Klub vyjádřuje upřímné poděkování za plnou podporu svému zřizovateli MKS, vedení města a Městskému muzeu. Díky této podpoře může klub nadále rozvíjet svou činnost a přispívat k kulturnímu dění ve městě Jaroměř.