KPH – KONCERT UČITELŮ ZUŠ F. A. ŠPORKA A JEJICH PŘÁTEL

Místo konání
ZUŠ F. A. Šporka — Koncertní sál 

Účinkují: učitelé Základní umělecké školy F. A. Šporka, Jaroměř.