Bezhlavý rytíř

Místo konání
Boučkovo loutkové divadlo

O tom, jak to asi bylo s dobytím hradu Valečova. Nebo nebylo? Pozor, v pohádce je loutka bez hlavy!