Fotoklub MKS

pic_about

Něco málo o historii

SStávající Fotoklub MKS Jaroměř byl založen v roce 1949 při tehdejších Závodech Antonína Zápotockého. Začínal ve skromných podmínkách, ale díky podpoře vedení závodu a ZV ROH a v neposlední řadě i obětavostí svých členů se jeho členská základna i inventář rychle rozrůstaly. Při vytvoření ZK MÍR Jaroměř přešel pod jeho řízení. Počet členů stoupal až ke 30 a k dispozici byly i čtyři plně vybavené fotokomory. Počet členů v průběhu let kolísal a v poslední době se ustálil na 11 aktivních členech a několika sympatizantech.

VV roce 1989 byly zlikvidovány fotokomory a jejich vybavení předáno jaroměřským školám, se kterými fotoklub se střídavými úspěchy spolupracoval. Členové klubu se pravidelně zúčastňují různých soutěží - v minulosti i mezinárodních. Na nich největších úspěchů dosahoval Luděk Klíž a Ing. Josef Podvalský, který v posledních letech klub vede. Pravidelnou činnost podporuje i účast v klubových soutěžích tzv. mapových okruzích.

V současné době se klub zúčastňuje Mapového okruhu Český ráj, který má celostátní působnost. Pro zajímavost současně probíhá již 48.ročník a náš klub je v něm od 10.ročníku. Třikráte také již byl jeho pořadatelem, protože zde se pořadatelství střídá. Tento mapový okruh patří k nejstarším činným v republice - starší je jen mapový okruh Vysočina, kde letos probíhá jubilejní 50.ročník. Náš klub tento mapový okruh v poslední době již třikrát vyhrál v soutěži klubů /účastní se v průměru 14 fotoklubu/ a dvakrát vyhráli naši členové i soutěž jednotlivců a to Pavel Tomek a Luděk Klíž, který se pravidelně objevoval v první desítce. S ohledem na to, že se hodnotí cca 280 fotografií, to lze považovat za velký úspěch. Ale i ostatní členové dávají o sobě vědět. Vedle toho byl klub a jmenovitě jeho vedoucí zakladatelem i dalšího Ratibořického mapového okruhu, kde rovněž dosahuje velmi pěkných výsledků. V roce 1999 oslavil klub 50 let od svého založení. Při té příležitosti byl právě naposledy pořadatelem Mapového okruhu Český ráj a nejlepší fotografie představil v Městském muzeu. Rovněž vystavil fotografie současných i bývalých členů např. pana Laurina -dlouholetého vedoucího klubu, Nedvěda, Kracíka, Fialy, Šustila, Nováka, Metznera a dalších. Současně několika bývalým úspěšným žijícím i již nežijícím členům udělil čestná uznání. Vedoucí fotoklubu Ing. Josef Podvalský pak od městského zastupitelstva obdržel pamětní medaili města Jaroměře.


I v současné době členové fotoklubu chystají nové fotografie pro soutěže, pravidelně se scházejí, seznamují se s novinkami a prakticky všichni již přešli k digitální fotografii. Pro město Jaroměř připravili pro letošní rok kalendář, pro kostel sv. Mikuláše fotografie do vývěsky a dvě nové pohlednice, chystají podklady pro kalendář na příští rok a připravují i některé další akce, které by měly propagovat Jaroměř. Závěrem chceme poděkovat za plnou podporu svému zřizovateli MKS, vedení města a Městskému muzeu.

Ing. Josef Podvalský, vedoucí Fotoklubu MKS Jaroměř

4.místo Fotoklubu MKS Jaroměř

Vsobotu 20.června 2009 byl v Praze ukončen 48.ročník soutěže fotoklubů "Mapový okruh Český ráj". Pořadatelem celého ročníku i závěrečného vyhodnocení byl tentokráte Fotoklub ČSA Praha. Na vyhodnocení nebyl bohužel náš fotoklub zastoupen. Pořadatelé připravili pro účastníky zajímavý program, jehož vyvrcholením byla exkurze do výcvikového centra pilotů ČSA na letové simulátory. V letošním ročníku náš fotoklub si polepšil svoje umístění z předchozích let a skončil na pěkném 4.místě za vítězným Fotoklubem KD Semily, KFA Brumov Bylnice a Fomaklubem Liberec. Celkem se zúčastnilo 15 fotoklubů z celé České republiky.

Vsoutěži jednotlivců zvítězil Tomáš Hyka z Fotoklubu KD Semily a na druhém a třetím místě se umístil Karel Prskavec z Fomaklubu Liberec. Z našich členů si nejlépe vedl Jan Pospíšil se snímkem "Nero", který obsadil 15.-17.místo. Na 22.- 26. místě se umístil Luděk Klíž se snímkem "Proměny" a na 34.- 41.místě znovu Luděk Klíž se snímkem "Bukový les" a Vladimír Oliva se snímkem "Orel bělohlavý". Celkem bylo hodnoceno 300 fotografií.

Poprvé bylo neoficiálně vyhodnoceno i pořadí úspěšnosti autorů podle průměru získaných bodů za snímky. Zde byl nejlepší Karel Prskavec z Fomaklubu Liberec, náš Luděk Klíž se umístil na 11. - 12.místě a Vladimír Oliva na 13.místě. Celkem letos bylo zapojeno do mapového okruhu v rámci zúčastněných fotoklubů 92 autorů. Pořadatelem příštího již 49.ročníku bude náš fotoklub. Naposledy jsme byli pořadateli před 11 lety.

pic_aboutpic_aboutpic_aboutpic_aboutpic_aboutpic_aboutpic_about