O nás

Sídlo:  

Jaroměř, Pražské předměstí, nám. Dukelských hrdinů 240,  PSČ 551 01

Identifikační číslo IČO:

135 85 185

Právní forma:

Příspěvková organizace


Předmět činnosti:

  • Pořádáni koncertů, divadelních představení, výstav a jiných forem veřejného předvedení (zveřejnění) autorských děl
  • Pořádání odborných kurzů a jiných typů vzdělávacích akci
  • Nabídka kulturních a vzdělávacích aktivit pro děti a mládež včetně pořádání mimoškolního vzdělávání
  • Získává a sdružuje zájemce o aktivní zájmovou uměleckou činnost a zřizuje k tomuto účelu soubory a kroužky, vytváří podmínky pro jejich činnost, vyhledává vedoucí souborů a kroužků a zprostředkovává jim odbornou pomoc
  • Vydává neperiodické publikace
  • Půjčuje divadelní kostýmy za úplatu
  • Spolupracuje se sponzory na akcích spojených s kulturou
  • Pořádá burzy předmětů pro veřejnost související s předmětem činnosti organizace a aktivní zájmovou a uměleckou činnosti občanů
  • Spravuje nemovitý a movitý majetek
  • Pronajímá nemovitý i movitý majetek za dodržení podmínek stanovených zřizovatelem

Statutární orgán:

ředitelka:
Monika Brychová

den vzniku funkce: 20.12.2018

Způsob jednání:

Jménem příspěvkové organizace jedná ve všech věcech ředitel organizace.


Zřizovatel:

Město Jaroměř