Boučkovo loutkové divadlo

nahrávám mapu....

Adresa :
nám. Dukelských hrdinů 240
55101, Jaroměř


Něco z historie:
Počátky loutkového divadla v Jaroměři se datují rokem 1918 a jsou zcela neodmyslitelně spjaty se jménem Rudolfa Boučka.
První scéna byla v sokolské tělocvičně, ale již v roce 1924 získal soubor samostatnou budovu, tehdy již nepoužívaný zahradní domek, který se stal po celkové rekonstrukci a přístavbě v roce 1928 druhou nejstarší stálou loutkovou scénou u nás, a možná i v celé Evropě.
Roku 1936 byl na počest svého zakladatele tento domek pojmenován jeho jménem a bylo a je tu Boučkovo loutkové divadlo.
Za druhé světové války bylo sice vykradeno jakýmsi německým sběratelem, který odvezl loutky, dekorace, ba i rekvizity a světelné zařízení. Jen pár loutek se podařilo riskantně zachránit tak, že je ti nejodvážnější prostě odnesli domů.
Až po roce 1944 bylo divadlo znovu dovybaveno.

O budovu a zařízení se již řadu let starají členové loutkářského souboru, který pracoval do roku 1999 pod hlavičkou Městského kulturního střediska jako BODI Jaroměř. 12. 8. 1999 se soubor stal občanským sdružením a pod poupraveným názvem LS BOĎI Jaroměř hraje dnes nejen na domácí, stálé scéně, ale se svými představeními pořádá zájezdy po takřka celé naší republice. K dnešnímu dni je evidováno již více než 150 měst a obcí, jejichž malí i velcí obyvatelé se mohli potěšit uměním jaroměřských loutkářů.

Repertoár souboru tvoří převážně marionetová představení – už proto, že právě pro tento typ loutek je divadlo postaveno a také proto, že klasických marionet ubývá a je tedy nutno zachovat tradici. Alespoň tak to soubor LS BOĎI cítí. Ovšem v duchu doby a tak trochu i poznání nového jsou občas nastudována představení, kde hrají maňásci ba i polštáře. Ovšem to byla u nás jen výjimka. Věnujeme se již opravdu jen a jen marionetám. Rodinné loutkové divadlo, to je to, co nás baví. Dokonce jsme ta divadélka začali shromažďovat. Kdybyste o nějakém věděli, byli bychom velmi potěšeni.

Soubor se občas nechá vyhecovat a zúčastní se nějaké přehlídky, kde obsazuje přední místa a s úspěchem tak reprezentuje rodnou Jaroměř. Ale to není to, proč bychom chtěli loutkařit. Nepotřebujeme si totiž dokazovat, jak jsme výborní, jak jsme oceňováni různými diplomy. To necháváme těm, pro které to je střed jejich malého světa. My hrajeme loutkové divadlo pro radost, pro to, že po představení za námi chodí diváci a děkují, že hrajeme to „normální“ loutkové divadlo. Hrajeme pro rozzářené dětské oči, ale i pro spokojené dospěláky. Nehrajeme pro ocenění „odborníků“. Vždyť, kdo je větší odborník, než malý dětský divák. Ten nám totiž dá jasně najevo, jestli se mu představení líbí, nebo nelíbí. A musíme říci (a náš ferman o tom hovoří), je daleko více těch LÍBÍ. Jinak by si nás pořadatelé po celé republice přece nezvali, že?! Souborů, hrajících pro jakési naplnění ze svého umění diplomem, těch je mnoho. My se držíme tradice, hrajeme tak, jak se hrávalo před lety a jinak hrát ani nechceme, ani nebudeme. Nebudeme Vás ani zahlcovat zbytečnými informacemi o tom, kolik že jsme nacvičili představení, kolik to bylo premiér, kolikrát jsme hráli v tom a v tom roce. To přece není vůbec důležité. To necháme jen v naší kronice a snad paní Sílové, kronikářce města Jaroměře. Vás tím unavovat nebudeme. Vás si budeme jen hýčkat coby diváky.
Další, nemalou zajímavostí, jsou poslechové pořady pro dospělé, které soubor uvádí pod hlavičkou Studio Věšák. Tyto pořady mají také již dlouholetou tradici, a pravidelně se na ně přichází pobavit slušný počet diváků. Jedná se o trochu netradiční uvedení známých hudebních hitů, které soubor doprovází více, či méně vtipnými scénkami a videoprojekcemi.

Soubor LS BOĎI Jaroměř má v dnešní době cca 20 členů (plus – mínus – ono se to mění), kteří se scházejí minimálně jednou týdně – vždy v pátek od 18. hodin – aby připravovali nová představení, ale také udržovali v chodu celé divadlo, opravovali kulisy, loutky atp.
V roce 2002 bylo v divadle kompletně zrekonstruováno jeviště a v roce 2003 za vydatné podpory Městského úřadu zateplen sál a půdy, zcela opraven strop sálu, poopravena elektroinstalace a obnoveny vnitřní nátěry, takže k dokonalosti zbývá již jen vnější plášť budovy.(Dne 15. ledna 2004 bylo naše divadélko prohlášeno Ministerstvem kultury Národní kulturní památkou.) Opravdu, vnější plášť byl před prázdninami 2009 natřen, V květnu 2010 jsme objevili starý časopis Loutkář z roku 1935, kde pan Rudolf Bouček píše o nejstarších divadlech v naší republice. Tehdy bylo Boučkovo divadlo třetí nejstarší budovou stálého divadla, po Lounech a Liberci. V současnosti Liberecké divadlo již dávno nestojí, proto je naše budova druhá nejstarší. No – a v tomto článku také pan Bouček píše, že nové divadlo v roce 1928 bylo natřeno oranžovo modře. Takže, k našemu údivu, nynější barvy jsou SKORO původní. Skoro proto, že takové odstíny tenkrát opravdu nebyly a hlavně střecha byla z červeného eternitu. V dubnu roku 2011 jsme pořídili zcela nové osvětlení jeviště – máme moderní, digitální světla na celé scéně. Jednoduché, pohodlné, úsporné. 🙂

Co na závěr dodat? Snad jen tolik, že jsme rádi, že se stále ještě najdou lidé, kteří se tomuto koníčku věnují, a věnují mu takřka celý svůj volný čas, protože ročně soubor LS BOĎI odehraje na domácí i zájezdové scéně více než 130 představení. Že se najdou lidé, které spojuje láska k dětem, k loutkovému divadlu. Kdyby někdo z vás měl zájem, bude v souboru jistě vítán.

Roman Bedřich Bauer – principál LS BOĎI Jaroměř

Nadcházející události

  • Źádné události v daném umístění