Změny a důležitá upozornění

C
MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Vážení diváci,

vzhledem k nařízení vlády se v letošním roce v divadle už nepotkáme. VEŠKERÉ AKCE DO KONCE ROKU jsou ZŠURENÉ. Sledujte prosím nadále aktuální informace, není v našich silách dopředu předvídat co bude. Klidně pište, volejte (kontakty naleznete v záložce KONTAKT nebo Kdo se o Vás stará?), aktuální informace najdete zde i na FB (facebooková stránka Městské divadlo Jaroměř )
Postupně během prosince budeme zveřejňovat náhradní termíny. Vstupenky zůstávají v platnosti.

Brožury Přehled pořadů JARO 2021 obdrží abonenti z jara i z podzimu na uvedenou adresu svého bydliště ještě před Vánocemi.

Pevně věříme, že se opět potkáme v divadle v lednu a zvládneme společně jarní sezónu 2021.

Děkujeme za pochopení a přejeme hlavně pevné zdraví.

20. listopadu 2020